Privacyvoorwaarden Learning by Ivy

Learning by Ivy (hierna: LBI) is een e-learning. Via de webapplicatie van LBI worden alleen met jouw toestemming privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. LBI vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-5-2018.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:


Het gebruik van persoonsgegevens en behaalde resultaten
Als je besluit gebruik te maken van LBI en een account aanmaakt, verwerken wij gegevens. Dit zijn onder andere algemene persoonsgegevens en gegevens over jouw resultaten uit LBI. 

Voor het registreren, aanmaken en beheren van jouw account, verwerken wij de volgende gegevens:

Persoonsgegevens

Voornaam + achternaam

Deze gegevens zijn noodzakelijk, zodat je met je eigen account toegang hebt tot de webapp

BIG-nummer

Om de accreditatiepunten te kunnen toewijzen aan het persoonlijk dossier van de gebruiker binnen het V&V kwaliteitsregister

Organisatienaam

Om te kijken in hoeverre LBI onder verschillende organisaties wordt toegepast en waar toetsresultaten voor gebruikt worden (bijvoorbeeld opleidingsdoeleinden) maar ook met het oog op toekomstig gebruik via afname op organisatieniveau.

Gebruikersnaam

Dit gegeven is noodzakelijk, zodat je met je eigen account toegang hebt tot de webapp

Wachtwoord

Dit gegeven is noodzakelijk, zodat je met je eigen account toegang hebt tot de webapp


Behaalde resultaten

Huidig level

Dit gegeven is noodzakelijk om voortgang te kunnen monitoren

Huidig onderdeel 

Dit gegevens is noodzakelijk om voortgang te kunnen monitoren en de gebruiker verder te helpen bij problemen

Gegeven antwoorden


Dit gegeven is noodzakelijk om de voortgang te monitoren of om resultaten op jouw verzoek te verwijderen

Monitoren van de lengte van het volgen van de oefenvragen in de e-learning

Monitoren van de lengte van het volgen van de toetsen in de e-learning, ten behoeve van verbeteringen of aanpassingen in gebruiksgemak.

Monitoren van de lengte van het volgen van de toetsen in de e-learning


Monitoren van de lengte van het volgen van de toetsen in de e-learning, ten behoeve van verbeteringen of aanpassingen in gebruiksgemak.


Mogelijkheden van beheerder LBI 

Gebruiker activeren/archiveren/verwijderen

Dit is noodzakelijk om gebruikers te activeren of (op verzoek) tijdelijk/permanent geen toegang meer te geven tot de webapp. Tevens om misbruik van accounts tegen te gaan. 

Inzien wanneer gebruiker account heeft aangemaakt

Deze gegevens zijn noodzakelijk om voortgang te kunnen monitoren en problemen op te lossen wanneer deze gemeld worden.

Laatste login moment van gebruiker

Deze gegevens zijn noodzakelijk om voortgang te kunnen monitoren en de gebruiker verder te helpen. Bijvoorbeeld om te controleren of de gebruiker met de juiste gegevens inlogt.

Inzien of de gebruiker actief is

Deze gegevens zijn noodzakelijk om voortgang te kunnen monitoren en de gebruiker verder te helpen bij vragen/problemen.

ID- nummer van gebruiker inzien

Uniek nummer om gebruikers te identificeren, noodzakelijk voor het aanmaken van gebruikers in de database en het kunnen uitvoeren van privacyverzoeken.Beveiligingsmaatregelen LBI

Alle gegevens worden ingevoerd in een beveiligde (https)-omgeving van Learning by Ivy. De ingevoerde gegevens worden daarnaast beveiligd (encrypted) opgeslagen, zodat niemand het ongeoorloofd kan inzien. De data wordt zo opgeslagen dat er niet te achterhalen is wat de tekens betekenen. Deze gegevens worden opgeslagen op een server van een externe partij die ISO27001 gecertificeerd is. 


Daarnaast wordt er van de beveiligde database dagelijks een back-up gemaakt om eventuele problemen bij een update te voorkomen. Zo is er altijd een recente back-up beschikbaar die teruggezet kan worden wanneer dit nodig blijkt te zijn. De gebruikers hebben hier dan zo min mogelijk last van. 


Organisatorische beveiligingsmaatregelen
Binnen LBI zijn functiescheidingen aangebracht om transparantie te borgen. Daarnaast wordt bewaakt dat niet meer mensen dan nodig in aanraking komen met jouw persoonsgegevens. Het beheer wordt dan ook uitgevoerd door maximaal 2 medewerkers in de organisatie. Security is een vast aandachtsgebied binnen Child Healthcare Solutions.


Een verzoek tot het wijzigen van de gegevens, wordt alleen gedaan vanuit een expliciet verzoek of probleem van de gebruiker. Pas wanneer jij als gebruiker dit verzoek doet (via support@learningbyivy.nl) wordt er gekeken naar de gegevens. Dit wordt tevens gelogd en is dus op ieder moment te achterhalen.


Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt binnen jouw account altijd bij ons een aanvraag doen om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je ons vragen om een gegevensexport op te vragen voor de gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken. 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Indien de gegevens kloppen, kun je ons vragen om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.  

Mocht je een verzoek indienen om jouw account te verwijderen, dan wordt jouw account binnen 31 dagen definitief verwijderd en gaan alle gegevens in jouw account verloren. Nadat je account is verwijderd, is het altijd mogelijk om weer een nieuw account aan te maken.

Statistieken
Voor het optimaliseren van LBI worden gegevens binnen de e-learning geanonimiseerd gebruikt voor het maken van statistieken met als doel de e-learning te verbeteren. 


Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Dit is een instantie die de privacy van mensen in de gaten houdt en verwerkingen van persoonsgegevens kan controleren. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Kijk daarom regelmatig naar deze privacyverklaring, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Contactformulier
Wanneer je vragen hebt over de app of over je account. Kun je ook contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

support@learningbyivy.nl